วันศุกร์, พฤศจิกายน 28, 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 13

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 13 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้เช็คชื่อเข้าเรียนตามปกติ และได้ให้โอกาสแก้ตัวสำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบกลางภาค โดยอาจารย์ให้ไปสอบพร้อมภาคปกติเวลา 8.30 น. ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และได้ให้ทำงานปฎิบัติภายในห้องเรียนสำหรับคนที่ทำส่งไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

* สัปดาห์สอบออนไลน์, และปฎิบัติ
  เคลียร์งานทุกอย่างก่อนสัปดาห์หน้า

การเรียนในสัปดาห์ที่ 12

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 12 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนให้มีการ test แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ บนโปรแกรม Adobe Illustrator ตามโจทย์

*แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
Job Type  Graphic Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบกราฟิกลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง (Background Pattern)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : กราฟิกเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty Graphic Identities Elements)  
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ให้ออกแบบเขียนแบบภาพลวดลายเส้น (Line Graphic elements) แบบต่อลายกระเบื้อง (Tiles repeat pattern) แบบละอย่างน้อย 2 สี รวมสีพื้น อ่อน และเข้ม
ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Artwork)
จัดทำภายในกรอบขนาด 1 x 1 นี้ว จำนวน 2 แบบ บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 4 ไฟล์
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง  ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์
1.1 prachid-pattern001-201.ai
1.2 prachid-pattern-001-202.jpg
จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.comการเรียนในสัปดาห์ที่ 11

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 11 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการเขียนหัวข้อโครงการ, ความสำคัญและที่มาของปัญหา, วัตถุประสงค์ ตัวอย่าง เช่น ( การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น Branding and packaging design development for herbal spa and wellness products of community enterprise group of Chainat province to connect to cultural tourism.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr and Staff )
ดูเพิ่มเติมแบบละเอียด : http://chainatbrand.blogspot.com/p/2-vision-goals-gpp-gross-provincial.html
ที่มา : http://chainatbrand.blogspot.com/


เว็บไซต์สำหรับสร้างฉลากสินค้า

* สรุป moodboard ขนาด กว้าง 30 ยาว 20 หน่วย นิ้ว
  สิ่งที่ต้องควรมีใน moodboard final ชื่อหัวข้อ, ที่มาของปัญหาและความสำคัญ, ข้อมูลผู้ประกอบการ, แนวความคิดในการออกแบบ

การเรียนในสัปดาห์ที่ 10

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 10 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการออกแบบให้ในหลายๆ วิธี โดยแนะนำเว็บไซต์การออกแบบต่างๆ มาให้ 

เว็บไซต์แนะนำ

    www.all-free-download.com
    เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด vector


    www.designcloud.com

    www.packmage.com
    เว็บไซต์สำหรับสร้างแพทเทิลกล่องสำหรับบรรจุภัณฑ์


    เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดฟอนท์ตระกูล db

* เริ่มนำเสนอผลงาน Final วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
   ตรวจงาน Final เวลา บ่ายโมงตรง วันที่ 7 ธันวาคม 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 9

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการออกแบบให้ในหลายๆ วิธี โดยแนะนำเว็บไซต์การออกแบบมาให้

เว็บไซต์แนะนำ

    www.logobee.com
    เป็นเว็บไซต์สำหรับการออกแบบโลโก้


    www.pinterest.com
    เป็นเว็บไซต์สำหรับฝากผลงาน สามารถดาวน์โหลดผลงานมาศึกษาต่อได้


* ครั้งหน้าเตรียมนำเสนอ งาน ส.1
   การส่งผลงานทั้งหมดภายในวันอาทิตย์ ที่ 7 ธ.ค. 2557 พร้อมกับสอบ

การเรียนในสัปดาห์ที่ 7

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ได้ให้นำเสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลพร้อมแนะนำการแแก้ไข


แบบ Pattern ที่นำเสนอ

- ส่งงานนำเสนอวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 13.30 น.
- ไฟล์นำเสนอ Mood board ขนาด 60 x 20 นิ้ว
สอบออนไลน์และปฎิบัติ  19 ตุลาคม 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 6

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 28 กันยายน 2557

วันที่ 28 กันยายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 6 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ได้สอนการใช้ทักษะโปรแกรม illustrator เพื่อการออกแบบและการจัดการก่อนนำ Art work เข้าโรงพิมพ์ และได้สอนปฎิบัติการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Google Sketch up


- ส่งงานนำเสนอวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 13.30 น.
- ไฟล์นำเสนอ Mood board ขนาด 60 x 20 นิ้ว

การเรียนในสัปดาห์ที่ 5

วันที่ 21 กันยายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้ให้มีการตรวจงานเป็นรายบุลคลพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงเพื่อนำมาส่งในครั้งหน้าต่อไป และอาจารย์ได้มีการสอนโปรแกรมการออกแบบ Illustrator เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเพื่อการออกแบบ

ขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบ

 1.  การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แบบใหม่เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริโภค


ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่า

 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 


การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 แบบที่ 1

  -  2.1 การขึ้นรูปทรงแบบจริงบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1


แบบสำเร็จบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1

งานส่งในสัปดาห์หน้า
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จมาคนละ 3 แบบ

การเรียนในสัปดาห์ที่4

ในการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 นี้ท่านรองศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร ได้ทำการแนะนะเว็บไซด์ในการทำกล่องบรรจุภัณฑ์โดยที่เราสามารถ ทำการดาวโหลดเทมเพลท และสามารถกำหมดขนาดของกล่องได้ตามต้องการดังนี้

1. ทำการเข้าเว็บไซด์  http://www.templatemaker.nl/


ภาพที่ 1 แสดงภาพหน้าเว็บไซด์  http://www.templatemaker.nl/
ที่มา :  http://www.templatemaker.nl/

2. ทำการเลือกแบบที่ต้องการและใส่ขนาดของกล่อง


ภาพที่ 2 แสดงภาพการใส่ขนาดของกล่อง


ภาพที่ 3 แสดงภาพการตั้งค่าขั้นสูงในการกำหนดขนาดของกล่อง 


ภาพที่ 4 แสดงภาพการ Save Template

3. จากนั้นเป็นขั้นตอนของการใส่สีและลวดลายต่างๆ โดยทำการเปิดโปรแกรม Illustrator และทำการ Place รูปกล่องลงมาใน Art board


ภาพที่ 5 แสดงภาพการเลือกใช้คำสั่ง Direct Selection Tool (A) 
ที่มา : ธงชัย ดุจกร

5. ภาพผลงานของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้ทำการใส่สีต่างๆ เรียบร้อยแล้ว